MIXÁŽ
Nahrávacie štúdio 999th ponúka mixáž a editáciu pomocou špickovej techniky, ktorá nahrávku kvalitatívne posúva vyššie o niekolko tried. Kapely sa na procese
mixáže môžu aktívne podielat a mat tak všetko dokonale pod kontrolou. Z praxe vieme, že mixáž a editácia v 999th
vdaka nadobudnutým skúsenostiam a High end technike vždy predcila ocakávania kapiel.


V prípade že máte nezmixovanú nahrávku, alebo nahrávku ktorú chcete nechat pred masteringom nanovo zmixovat a posunút jej kvalitu ešte vyššie,
neváhajte skontaktovat nahrávacie štúdio 999th jeho skúsenosti z mixáže a editácie.